เรื่องที่ประชุมเตรียมพร้อมรับ เลขา กพฐ.
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-12-03
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-12-03
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล(ไม่ได้ตั้ง)