เรื่องที่ประชุมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-10-10
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-10-10
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล