• 7 ก.ค. 2020
  • 1,046

อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา

อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา   การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่2 พ.ศ....

Mr.Administrator UBN1
  • 12 ก.ค. 2019
  • 2,092

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1