• 3 ส.ค. 2020
 • 345

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • 15 ก.ค. 2020
 • 531

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสาวนันทนา บัพพคุต

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสาวนันทนา  บัพพคุต คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • 15 ก.ค. 2020
 • 539

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์ ภิญโญ

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์  ภิญโญ คลิ๊กเอกสารที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • 15 ก.ค. 2020
 • 955

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสุภาวดี วิลัย

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสุภาวดี  วิลัย คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • 23 ม.ค. 2020
 • 1,159

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • 28 มิ.ย. 2019
 • 3,141

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน   คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา1 คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจค่าสาธารณูโภค

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • 7 มิ.ย. 2019
 • 1,503

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • 18 มี.ค. 2019
 • 1,438

ประชุมอบรมการพัฒนาเว็บไชค์สพป.อบ.1

นางสาวนันทนา บัพพคุต
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1