ภารกิจผู้บริหาร
 • 30 พ.ค. 2019
 • 370

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 แสดงเจตจำนง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.10 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 30 พ.ค. 2019
 • 469

พิธีมอบทุนการศึกษา สมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สมาคม-มูลนิธิชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2562 มี นางมยุรี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 30 พ.ค. 2019
 • 487

เครือข่ายที่ 14 (เขื่องใน 7) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 29 พ.ค. 2019
 • 498

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู เครือข่ายเมือง 1

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 27 พ.ค. 2019
 • 424

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การสนับสนุนข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมแสดงมหรสพสมโภช...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 27 พ.ค. 2019
 • 561

จังหวัดอุบลราชธานี จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 25 พ.ค. 2019
 • 578

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขานรับนโยบาย สพฐ. ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก

   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ดูแลสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนเดิม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 25 พ.ค. 2019
 • 401

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) มอบนโยบายผ่านรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."  ครั้งที่ 21 โดยมี ดร.ถาวร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 22 พ.ค. 2019
 • 701

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ

   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 20 พ.ค. 2019
 • 579

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่บัวเรียน

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจคุณแม่บัวเรียน ซึ่งเป็นมารดาของ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 20 พ.ค. 2019
 • 437

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 20 พ.ค. 2019
 • 378

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีวันสถาปนา มทบ.22

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 22 ครบรอบปีที่ 69 ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 16 พ.ค. 2019
 • 502

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 20

ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 16 พ.ค. 2019
 • 748

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับปฐมวัย

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 15 พ.ค. 2019
 • 454

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถวายภัตตาหารพระภิกษุนวกะ

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 15 พ.ค. 2019
 • 495

ร.ร.ปทุมวิทยากร เปิดค่าย "พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ในยุค Thailand 4.0"

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ "พัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 15 พ.ค. 2019
 • 471

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
ภารกิจผู้บริหาร
 • 15 พ.ค. 2019
 • 437

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.10 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์