• 18 มี.ค. 2022
 • 187

Loa Suea Kok Speech Competition 2022

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อบ. 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 มี.ค. 2022
 • 187

การประชุมติดตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อบ.1  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 มี.ค. 2022
 • 239

NT เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 1,4 และ 5

วันที่ 17 มีนาคม 2565  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 18 มี.ค. 2022
 • 240

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 16 มี.ค. 2022
 • 191

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ NT

      วันที่ 15 มีนาคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 14 มี.ค. 2022
 • 268

การอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 มี.ค. 2022
 • 216

นิเทศ ติดตาม นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนบ้านหนองมุก

วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 มี.ค. 2022
 • 216

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 นายปรีชา  ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 มี.ค. 2022
 • 259

การลงพื้นที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบหมายให้...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 มี.ค. 2022
 • 189

กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียนบ้านจิก

วันที่ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านจิก เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 (...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 มี.ค. 2022
 • 194

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเรียนร่วมและกิจกรรมบรรยายธรรม

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2565 นางฉวีวรรณ  วะรงค์ นางธนพร คำนวน...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 มี.ค. 2022
 • 187

การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ

วันที่ 8 มีนาคม 2565นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 8 มี.ค. 2022
 • 162

การประชุมชี้แจงโรงเรียนวีถีพุทธ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 8 มี.ค. 2022
 • 164

กิจกรรมรับมอบหนังสือบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 มี.ค. 2022
 • 280

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 มี.ค. 2022
 • 247

การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองฮาง

       วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  นายอภินันทิชัย แกระหัน ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 มี.ค. 2022
 • 194

การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ  ณ ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 มี.ค. 2022
 • 181

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RTเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 เขื่องใน 2

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 4 มี.ค. 2022
 • 172

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน RTเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 เขื่องใน 2

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 9...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 4 มี.ค. 2022
 • 175

กิจกรรมเชิดชูเกียรติ โรงเรียนรอบรู้ บูรณาการด้านสุขภาพ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8