• 21 ก.พ. 2022
 • 197

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565  นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ก.พ. 2022
 • 331

โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) ซ้อมใหญ่เพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565   คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 14 ก.พ. 2022
 • 266

ดำเนินการจัดทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 ก.พ. 2022
 • 289

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป. 6 อำเภอม่วงสามสิบ

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 นายอภินันทิชัย  แกระหัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 ก.พ. 2022
 • 264

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป. 6 อำเภอเมือง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต 1     ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 13 ก.พ. 2022
 • 260

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป. 6 อำเภอเขื่องใน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต 1     ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 12 ก.พ. 2022
 • 356

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป. 6 อ.เหล่าเสือโก้ก

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผอ.สพป.อุบลราชธานีเขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ก.พ. 2022
 • 255

การประชุม คณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ม.3

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ก.พ. 2022
 • 230

ประชุมร่างแผนการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 ก.พ. 2022
 • 241

รับมอบแบบทดสอบ O-NET

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 10 ก.พ. 2022
 • 312

การประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบO-NET ชั้น ป.6

  วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 ก.พ. 2022
 • 242

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ชลบุรี เขต 3

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 ก.พ. 2022
 • 210

การประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ O-NET

    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 7 ก.พ. 2022
 • 227

การประชุมหารือ ขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2564

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รองผอ. สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 ก.พ. 2022
 • 279

บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ม.ค. 2022
 • 286

การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA)

  วันที่ 28 มกราคม 2565  บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 28 ม.ค. 2022
 • 380

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

   วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 21 ม.ค. 2022
 • 271

เวทีเสวนาการขับเคลื่อนงานเขตเศรษฐกิจพอเพียง

   วันที่ 20 มกราคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 21 ม.ค. 2022
 • 241

ประชุมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

      วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565  นายปรีชา ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 20 ม.ค. 2022
 • 277

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่

   วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8