• 11 พ.ย. 2021
 • 447

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (เขื่องใน 1)

นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล  ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (เขื่องใน 1)และนายอรรถพร สำเภา  ประธานเครือข่าย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 11 พ.ย. 2021
 • 430

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

10 พฤษจิกายน 2564 คณะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย นายสุเมธ มัดธนู นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ นายปัญญา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 พ.ย. 2021
 • 502

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน 6)

     เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564   นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 9 พ.ย. 2021
 • 551

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่24 (ดอนมดแดง 1)

     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายอภินันทิชัย แกระหัน...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 พ.ย. 2021
 • 485

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน) ภาคเรียนที่ 2 /2654 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 ( ม่วงสามสิบ 5)

     วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564   นางฉวีวรรณ  วะรงค์ ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 5 พ.ย. 2021
 • 525

ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2565

     วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบและชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 4 พ.ย. 2021
 • 393

รองเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางมอนเตสซอรี่โรงเรียนอุบลวิทยาคม

     เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2564  ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 4 พ.ย. 2021
 • 367

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาจากรองเลขาธิการ กพฐ.

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 พ.ย. 2021
 • 386

ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในอำเภอเขื่องใน

   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564   นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 พ.ย. 2021
 • 419

ติดตามการเตรียมความพร้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ

        วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 2 พ.ย. 2021
 • 476

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  วันที่ 1 พ.ย.2564 นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 458

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 (เมือง 3)

   วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 512

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน 6)

       วันที่ 29 ตุลาคม 2564   นายธวัชชัย ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 511

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  นายอภินันทิชัย  แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 476

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  นายสุพงษ์  โอวาท รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 541

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  นายสุพงษ์  โอวาท รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 398

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9,10 (เขื่องใน2,3)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 310

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24,25 (ดอนมดแดง1,2)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายอภินันทิชัย  แกระหัน  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 392

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายสุพงษ์  โอวาท  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 ต.ค. 2021
 • 302

การประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เครือข่ายสถานศึกษาที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นายสุพงษ์  โอวาท  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8