• 1 มี.ค. 2021
  • 734

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตรและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1- 3 มีนาคม 2564 โดยมี นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางชุติพันธ์ วรเดชนันทสกุล นางจินตนา ดอกพุฒิ และนางสาริกา ชายผา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8