โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:11:48

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร (Shopping list)

11 เม.ย. 2019, 14:22:38 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง นางสาวนิโลบล โยธา 162

 ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร (Shopping list)

คลิกเอกสารที่นี่ค่ะ


นางสาวนิโลบล โยธา
ืnilobon.ycs56@ubru.ac.th