• 11 มี.ค. 2021
  • 246

การประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการระดับสนามสอบ ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๓ สนามสอบ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๓ สนามสอบ

จัดโดย งานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.อบ.๑

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1