• 18 มี.ค. 2021
  • 354

การติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  นายปรีชา ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางสาวสมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา  นางจินตนา เหนือเกาะหวาย ข้าราชการบำนาญ และคณะ ซึ่งลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบในสังกัด ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และโรงเรียนเมืองอุบล

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1