• 23 มี.ค. 2021
  • 174

จัดการประชุม เพื่อชี้แจง การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔   
                 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดการประชุม เพื่อชี้แจง การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ประธานสนามสอบ กรรมกลางและกรรมการคุมสอบ
ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  สนามสอบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจำนวน ๔๘ สนามสอบ และ
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จากสนามสอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก จำนวน ๑๙ สนามสอบ และ จากสนามสอบอำเภอดอนมดแดง จำนวน ๑๖ สนามสอบ

โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1