• 24 มี.ค. 2021
  • 129

การจัดการประชุม เพื่อชี้แจง การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔   
                 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดการประชุม เพื่อชี้แจง การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๒  ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ประธานสนามสอบ กรรมกลางและกรรมการคุมสอบ
ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  สนามสอบอำเภอม่วงสามสิบ และ
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จากสนามสอบอำเภอเขื่องใน

โดย กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1