• 24 มี.ค. 2021
  • 936

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ระหว่างวันที่  22-24 มีนาคม 2564 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง ครู แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกอบด้วย โรงโรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล โรงเรียนบ้านเหล่าบาก โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)  เพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงวิชาเอก

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8