• 25 มี.ค. 2021
  • 209

การประชุมชี้แจงการตรวจข้อสอบ NT ชั้น ป. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดการประชุมชี้แจงกรรมการตรวจข้อสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี น.ส.วราพร ดาราศาสตร์ และน.ส.อัญชลี ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ร่วมชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนในการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ทางสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในระหว่างวันที่ 25-26  มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1