• 29 มี.ค. 2021
  • 251

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ซึ่งนำโดย นายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล ประธานกรรมการ และคณะ ณ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1