• 30 มี.ค. 2021
  • 215

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาริกา  ชายผา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1