• 4 เม.ย. 2021
  • 181

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมาย นายเข็มพรชัย  ทองน้อย นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายธีรเชษฐ์  ป้องจันมณีสกุล ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ, วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านท่าไห (ไหทอง) อำเภอเขื่องใน และวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านแก้งซาว อำเภอเขื่องใน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1