• 7 เม.ย. 2021
  • 1,380

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ระหว่างวันที่  5 และ วันที่ 7 เมษายน 2564 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง ครู แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ให้กับโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเป็ด โรงเรียนบ้านแพง โรงเรียนเหล่าคำ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านแต้เก่า โรงเรียนบ้านกระบูน  เพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงวิชาเอก

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8