• 7 เม.ย. 2021
  • 186

“เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563” โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563” ของโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และผู้ปกครอง โดยมี นางสาวจินตนา  ศิริมหาศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1