โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:01:25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อบ.1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เม.ย. 2019, 13:38:10 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 305

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 นำ นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com