ภารกิจผู้บริหาร
  • 25 เม.ย. 2019, 15:00:58
  • 827

สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี