โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 17:04:56

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

25 เม.ย. 2019, 15:00:58 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 111

นายสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเศรษฐกิจ ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com