• 21 ก.ค. 2021
  • 79

การประกวดทักษะวิชาการและภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระแวนชายแดน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางฉวีวรรณ วะรงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการและภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระแวนชายแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยของครูโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนและสร้างขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมของนักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดน ตามโครงการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมดำรงราช กก.ตชด.22 จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1