• 5 ส.ค. 2021
  • 250

นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำโดยนางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดการประชุมออนไลน์เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 2) วางแผนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) 2) โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 3) โรงเรียนบ้านแต้ใหม่  4) โรงเรียนอุบลวิทยาคม 5) โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 6) โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 7) โรงเรียนบ้านวังพระไฮ 8) โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) 9) โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) 10) โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1