โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:20:42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 5

29 เม.ย. 2019, 15:41:43 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 240

สพฐ.มอบหมายให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภายใต้การดูแลของ นายสาญัญห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และครู โครงการห้องเรียนสีเขียว จำนวน 127 คน จาก 42 โรงเรียน โดยความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว โดย นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดค่าย มี นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com