• 9 ก.ย. 2021
  • 83

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง และ โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)

                วันที่ 8 กันยายน 2564  นายสุเมธ  มัดธนู นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ และนางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ ศึกษานิเทศก์

สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตามโครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง และ โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1