• 9 ก.ย. 2021
  • 167

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

       วันที่ 8 กันยายน 2564  นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ประธานการประชุมเพื่อพัฒนานักวิจัย และศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่

ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราพร  ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1