• 9 ก.ย. 2021
  • 93

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2

                  วันที่ 8 กันยายน 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

(Anti - Corruption Education) โดยระบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ให้สถานศึกษานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปคณะวิทยากร โดย ศน.ชุติปภา วรเดชนันทสกุล

และคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ในเครือข่ายสถานศึกษา ม่วงสามสิบ 3 - 4 และ เขื่องใน 1-4

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1