• 9 ก.ย. 2021
  • 137

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

      วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนภาษาไทย : ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและ PISA-Style Online Testing สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี นายธวัชชัย   ถิตย์รัศมี  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ กล่าวรายงาน

และนายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมคณะวิทยากร ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยกาโรงเรียน และคณะครูผู้ทรงวุฒิ

ด้านภาษาไทย ร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีอุบล  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1