• 10 ก.ย. 2021
  • 89

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3

         วันที่ 9 กันยายน 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

(Anti - Corruption Education) โดยระบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

สถานศึกษานำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปคณะวิทยากร โดย ศน.ชุติปภา วรเดชนันทสกุล

และคณะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ในเครือข่ายสถานศึกษา เขื่องใน 5 – 8 , เหล่าเสือโก้ก 1-2 และ ดอนมดแดง 1-2

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1