• 10 ก.ย. 2021
  • 111

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

     วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายปรีชา  ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนภาษาไทย : ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและ PISA-Style Online Testing สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในระบบออนไลน์ คณะวิทยากร ประกอบด้วย คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.๑ ณ ห้องเกียรติอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1