• 5 ต.ค. 2021
  • 98

สรุปและสังเคราะห์ผลการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุม สรุปและสังเคราะห์ผล

การดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยระบบออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

ณ ห้องประชุมออกกำลังกาย  สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1