• 5 ต.ค. 2021
  • 109

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

         วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  นางสาววราพร  ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปรายงานผลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอผู้เชี่ยวชาญให้การตรวจสอบและประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย

ในการวิจัยขั้นที่ 3 การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ(Connoisseurship) ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1