• 6 ต.ค. 2021
  • 90

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

             วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ นายสุเมธ มัดธนู

นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ และนางสาววราพร ดาราศาสตร์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจเด็กหญิงกัญญาภัค บุญณะอินทร์ นักเรียน

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง เพื่อประเมินรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1