• 7 ต.ค. 2021
  • 131

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่

         วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประธานการประชุมในการวิจัยขั้นที่ 3

การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ

ประกอบด้วย ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ดร.อภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อบ. 

ดร.เสมอ สร้อยคำ ผอ.รร.อนุบาลอุบลราชธานี   ดร.สุริยันต์ พรมจำปา ผอ.รร.อุบลวิทยาคม  ดร.มยุรฉัตร  ศรีทา ผอ.รร.บ้านหนองแก

และนายเฉลิมพล  เกตุมาตย์ ผอ.รร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ดำเนินการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววราพร  ดาราศาสตร์ ศึกษานิเทศก์

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1