ภารกิจผู้บริหาร
  • 3 พ.ค. 2019, 15:42:32
  • 1,851

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ เดินทางรับตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อม นางกาญจนี คูณิรัตน์ และคณะ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสาญัณห์ รัตนโสภา นายสุริยะ
พุทธิผล  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายอดุลย์ กองทอง ประธานคลัสเตอร์ 13
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  และผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1