โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
26 พ.ค. 2019, 16:55:30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ เดินทางรับตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

3 พ.ค. 2019, 15:42:32 ภารกิจผู้บริหาร นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ 457

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พร้อม นางกาญจนี คูณิรัตน์ และคณะ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โดยมี นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายสาญัณห์ รัตนโสภา นายสุริยะ
พุทธิผล  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายอดุลย์ กองทอง ประธานคลัสเตอร์ 13
นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  และผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1


นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
kunnitta@gmail.com