• 3 ธ.ค. 2021
  • 363

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 พ.ย.64 นายปรีชา ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ วะรงค์ นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสาวสุวิจยา  มุลทา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษาดอนมดแดง1-2 นิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านหนองมุก โรงเรียนบ้านยางลุ่ม โรงเรียนบ้านกระบูน และโรงเรียนบ้านกุดกั่ว

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8