• 3 ธ.ค. 2021
  • 448

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อบ.1  พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ วะรงค์ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ นายศิริพงษ์  ศิริวารินทร์ นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ นางสาวนพวรรณ ชุมพล ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1 นิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่   ของคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก โรงเรียนบ้านดอนแดง อำเภอม่วงสามสิบ โรงเรียนบ้านนาผายและโรงเรียนบ้านแสงน้อย อำเภอเขื่องใน

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8