• 8 ธ.ค. 2021
  • 173

คลัสเตอร์ 14 ขานรับนโยบายคุณภาพ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย   และแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1   : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ /ข่าว  อุณารัตน์/ศราวุฒิ ขันเงิน /ภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

new
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1