• 16 ธ.ค. 2021
  • 351

การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

  วันที่ 16 ธันวาคม 2564  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 16 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต1 วันที่ 16 ธันวาคม 2564  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 16 17 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8