• 17 ธ.ค. 2021
  • 300

มอบสื่อ DLTV

    วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางธนพร คำนวน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ มอบใบงาน DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ณ ห้องออกกำลังกาย สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8