• 27 ธ.ค. 2021
  • 293

การติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐานและการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน การจัดการเรียนการสอน

    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบหมายให้นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รองผอ.สพป.อบ.1 นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ รับการติดตาม การลงพื้นที่การใช้พื้นที่เป็นฐานและใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะติดตาม สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านแต้เก่า อำเภอเหล่าเสือโก้ก และโรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ

 

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8