• 27 ธ.ค. 2021
  • 302

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 6 อ.เหล่าเสือโก้ก

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นป. 6 อ.เหล่าเสือโก้ก ต ามแนวทาง Active  Learning ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ นางสาววราพร ดาราศาสตร์ นายวสันต์ ใจชื่น และนางสาวอัญชลี ไชยกาล ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8