• 27 ธ.ค. 2021
  • 301

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔  ดร.ถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.๑  ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงด้วยเทคนิคบันได ๖ ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระบบออนไลน์  โดยมี นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.วาสนา บุญสม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , ผศ.ดร. ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,นางเพ็ญแข ภัยพิทักษ์ ครูเชี่ยวชาญ รร.ปทุมวิทยากร  ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่  ครูผู้สอนภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๕๕  โรงเรียน      ซึ่งจัดอบรมระหว่าง วันที่ ๒๖–๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมศรีอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8