• 28 ธ.ค. 2021
  • 317

การอบรมโครงการพัมนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 นางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมโครงการพัมนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และสามารถนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8