• 28 ธ.ค. 2021
  • 340

การประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเหล่าเสือโก้ก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายอภินันทิชัย  แกระหัน รองผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ นางสาววราพร  ดาราศาสตร์ และนางสาวอัญชลี  ไชยกาล ร่วมการประชุมและมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ในการประชุมสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเหล่าเสือโก้ก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอเหล่าเสือโก้ก  ทั้ง 25 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8