• 29 ธ.ค. 2021
  • 311

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565

วันที่28ธันวาคม2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ วะรงค์ นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ และนางสาวนพวรรณ ชุมพล ร่วมลงพื้นที่ ติดตาม ให้กำลังใจโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่านเขียนภาษาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก และ โรงเรียนบ้านดอนแดง พร้อมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและฝ่ายปกครองระดับอำเภอม่วงสามสิบ ในการนี้ นายปรีชา ทาศิริ และนายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ ร่วมให้กำลังใจแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8