• 29 ธ.ค. 2021
  • 296

คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความและบทกลอน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางฉวีวรรณ วะรงค์ และ นางสาวนพวรรณ ชุมพล ศึกษานิเทศก์  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นกรรมการคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความและบทกลอน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8