• 30 ธ.ค. 2021
  • 304

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

29 ธันวาคม 2564  นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ,ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมศรีอุบล

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8